Gebruiksvoorwaarden

  • Waardebon enkel in te wisselen bij de deelnemende producenten, in ruil voor korte- ketenproducten en/of diensten door hen aangeboden, via de verkoopkanalen vermeld op de website www.zonneboeren.be.
  • Geeft gedurende 5 jaar recht op een jaarlijkse aankoopwaarde van maximum 60 euro bij de aankoop van korteketenproducten of diensten. In minimum aankoopschijven van 10 euro. Totale maximum aankoopwaarde over 5 jaar = 300 euro.
  • Aankoopwaarden zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar.
  • Waardebon is niet omwisselbaar in geld.
  • Geen terugbetaling voorzien bij niet volledig gebruik schijf van 10 euro.
  • Enkel geldig bij gebruik genummerde originele kaart voorzien van identificatie uitgever. Kopie wordt niet aanvaard.
  • Waardebon is naamloos en overdraagbaar.
  • Alle geschillen, van elke aard ook, zullen bij het ontbreken van een onderling akkoord, beslecht worden door de Ondernemingsrechtbank in Brussel of Leuven.