Over het project Zonneboeren

Wie zijn we en wat doen we?

Zonneboeren is een project van Klimaatpunt, Boerenbond en Voedselteams en wordt ondersteund door provincie Vlaams-Brabant. In dit project adviseren we korteketenbedrijven en boerderijen in Vlaams-Brabant bij het optimaliseren van hun energiemanagement, begeleiden we hen bij de installatie van een zonnepaneelinstallatie op hun dak en bouwen we een gemeenschap van buren en klanten die de kans krijgen om deze zonnepanelen mee te financieren.

De producenten kijken uit naar de veranderende wetgeving om in de nabije toekomst, naast korteketenproducten, ook lokale groene stroom te kunnen (terug)leveren aan hun buren/investeerders.

Over de zonneboeren

Vlaams Brabantse korteketenbedrijven en -boerderijen willen meer groene energie produceren en gebruiken in hun activiteiten. Samen met hun buren en klanten willen ze investeren in zonnepanelen op hun daken. Als "Zonneboeren" leggen ze een directe verbinding tussen korteketenproducten en groene energie. Ook jij kan zonneboeren en meewerken aan een klimaatslimme voedingsketen.

Met dank aan onze partners